Forbrugerprisindekset, fra juli 2012 til juli 2016 (jan. 2008=100)
Forbrugerpriser, halvårlige ændringer i procent, fra juli 2012 til juli 2016
Forbrugerpriser, ændringer i procent pr. løbende 12 måneder, fra juli 2012 til juli 2016
Forbrugerprisindekset. Indeksserier
Reguleringspristallet, fra juli 2012 til juli 2016
Nettopriser, halvårlige ændringer i procent, fra juli 2012 til juli 2016
Nettopriser, ændringer i procent pr. løbende 12 måneder, fra juli 2012 til juli 2016
Reguleringspristallet, indeksserier