Forbrugerpriserne, steg med 0,2 pct. det seneste halve år
Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2016
Udgivelser