Offentligt ansatte funktionel fordeling
Offentligt ansatte opgjort efter distrikter
Antal offentligt ansatte
Et bedre datagrundlag