Konjunkturstatistik 1. kvartal 2016
Detailhandlens omsætningsindeks
Godsmængder
Ud- og indlån for banker, ultimo
Obligationsrestgæld, ultimo
Afregnede indkomstskatter
Indførsels- og stempelafgifter
Restancer til det offentlige
Landskassens likviditet
Anlægs- og renoveringsfonden