Metode
Eksisterende konjunkturserier
Sæsonkorrektion i konjunkturstatistikken
Sæsonkorrektion
Sæsonkorrektion af detailhandelens omsætningsindeks og godsmængder
Den benyttede model