Antal pladser samt indskrevne beboere på selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge
Selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge, fordelt på alder og køn
Antal pladser samt indskrevne beboere på selvstyreejede landsdækkende handicapinstitutioner
Selvstyreejede handicapinstitutioner, fordelt på alder og køn
Antal modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2014
Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2014
Normeringer i Sundhedsvæsenet samt sygeplejen og sundhedsplejen for 2014
Indlæggelser og sengedage fordelt på sygehuse
Sundhedsvæsenets brug af udvalgte danske sygehuse
Døde efter dødsårsag
Normeringer i tandplejen i årsværk for 2014
Forbrug af cigaretter og alkohol
Selvmord i Grønland og Danmark fordelt på køn og årstal
Legale aborter
Abortkvotient
Anmeldte smitsomme sygdomme
Anmeldte smitsomme kønssygdomme
Konstaterede tilfælde af HIV og AIDS