Organisatoriske forhold på socialområdet
Det sociale sikkerhedsnet
Forebyggende og afhjælpende indsats
Modtagere af sociale ydelser
Bistand til grønlændere i Danmark
Sundhedsvæsnet
Landslægeembedet
Tandpleje
Forebyggende opgaver
Indsats på alkoholområdet
Forebyggelse af selvmord
Abort
Smitsomme sygdomme