Metode
1. Metode til HFUs data
2. Nomenklatur med ISCED2011 FEB2015.
3. ISCED11 - International Standard Classification of Education
1. Metode til HFUs data.pdf (599 KB)


//stat.gl/publ/da/UD/201503/metoder/1. Metode til HFUs data.pdf