Energiforbruget falder for tredje år i træk
Kort om publikationen
Grønlands energiforbrug
Fossile brændsler
El og varme
Produktion af primær energi
El og fjernvarme
Det branchefordelte energiforbrug
Transport
Produktionserhverv
Handelserhverv og serviceerhverv
Husholdninger
Emission af drivhusgasser fra energiforbrug
Energipriser