Modelbeskrivelse
Kvalitet og usikkerhed
Modellen for regionale fremskrivninger
Kvalitet og usikkerhed, regionale fremskrivninger