Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtype og distrikt for året 2013
Udbetalte beløb i sociale ydelser efter hovedtype og distrikt for året 2013
Antal modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2013
Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2013
Normeringer i Sundhedsvæsenet samt sygeplejen og sundhedsplejen for 2013
Indlæggelser og sengedage fordelt på sygehuse
Sundhedsvæsenets brug af udvalgte danske sygehuse
Døde efter dødsårsag
Normeringer i tandplejen i årsværk for 2013
Forbrug af cigaretter og alkohol
Selvmord i Grønland og Danmark fordelt på køn og årstal
Legale aborter
Abortkvotient
Anmeldte smitsomme sygdomme
Anmeldte smitsomme kønssygdomme
Konstaterede tilfælde af HIV og AIDS