Elever i folkeskolen og i privatskoler fordelt på klassetrin
Elever i folkeskolen og i privatskolerne fordelt på by og bygd
Uddannede lærere i kommunerne i pct. af det normerede antal lærerstillinger