TACen ved Øst- og Vestgrønland
Grønlandske kvoter fordelt på det kystnært og havgående fiskeri
Udenlandske fiskerettigheder i grønlandsk farvand
Grønlandske fiskerettigheder i udenlandsk farvand
Samlet fiskeri ved Grønland af grønlandske og udenlandske fartøjer
Indhandling af vigtige arter fordelt på måneder
Indhandlingen af fisk og skaldyr
Indhandlere fordelt på indkomstintervaller
Kvoter på hvaler og landpattedyr
Indløsning af jagtbeviser
Fangst
Fangst af hvalros og isbjørn fordelt på regioner
Indhandling af skind
Sælskind, tilskud og indhandling
Landbrugsarealet fordelt efter distrikter
Bedrifter fordelt efter distrikter
Landbrugets husdyr
Fårehold fordelt efter besætningsstørrelse
Fårehold fordelt efter distrikter
Slagtede får, lam, tamrener og kvæg