Administration af råstofområdet
Tilladelser
Aktiviteternes ophør
Samfundsmæssig bæredygtighed