Satser for sociale ydelser
Antal modtagere af sociale ydelser efter hovedtype og distrikt for året 2010
Udbetalte beløb i sociale ydelser efter hovedtype og distrikt for året 2010
Antal modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2010
Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2010
Stillinger i sundhedsvæsenet og syge og sundhedsplejen
Indlæggelser og sengedage
Indlæggelser og sengedage fordelt på kommuner og køn 2010
Sundhedsvæsnets brug af danske sygehuse
Stillinger i tandplejen i årsværk
Patientklager over sundhedsvæsnet
Døde efter dødsårsag
Forbrug af cigaretter og alkohol
Unges brug af cigaretter, alkohol og narkotika sammenlignet med Danmark
Konstaterede tilfælde af HIV og AIDS
Anmeldte smitsomme sygdomme
Legale aborter
Abortkvotient