Befolkning og befolkningstilvækst
Befolkningens bevægelser
Befolkningen i kommunerne, distrikterne, byer og bygder 2012
Befolkningen fordelt efter alder køn, fødested og civilstand 2012
Befolkningsfremskrivning 2012-2022
Dødelighedstavler
Levendefødte fordelt efter moders alder og fødested
Ind- og udvandringer fordelt efter fødested
Befolkningen fordelt efter statsborgerskab