Årsopgørelse for GrønlandsBANKEN A_S
GrønlandsBANKENs samlede indlån, udlån og garantier
Nøgletal fra realkreditinstitutterne
Låneporteføljen fordelt på ejendomstype
Erhvervsstøtteordningens årlige nettoudlån