Energiforbruget
Udledning af kuldioxid fra energiforbrug
Elforbrug
Produktion af varme i byerne
Vandforbrug
Forbrug af vedvarende energi
Import af flydende brændstoffer
Takster for el til almindelige forbrugere og landbaseret fiskeindustri i byer og bygder
Takster for vand til almindelige forbrugere og landsbaseret fiskeindustri i byer og bygder
Takster for varme