Gennemsnitlige personindkomster 2008
Personlige bruttoindkomster i byer og bygder
Indkomstforskelle mellem bygder og byer 2008
Antal personer fordelt på indkomstintervaller 2008
Gennemsnitlige husstandsindkomster 2008
Summarisk skattestatistik
Underindeks pristal 100=2008
Forbrugerpristal og reguleringspristal
Byggeomkostningsindekset