Befolkningens uddannelsesprofil 2014
Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen
Videregående uddannelser
Befolkningens højest fuldførte uddannelsesniveau
Flest er uddannet indenfor ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion