Befolkningens uddannelsesprofil 2013
Flere i Grønland har en uddannelse udover folkeskolen
Uddannelsesprofil for befolkningen over 25 år
Flere personer med en videregående uddannelse i Grønland