Metode
1a. 2015 Validering af uddannelsesdata fra USF
Nomenklatur med ISCED2011 JUNI2017.
ISCED11 - International Standard Classification of Education
Notat vedr. ISCED2011 i Grøland Dec2013
ISCED11 engelsk, dansk, grønlandsk.