Befolkningens uddannelsesprofil 2018
Uddannelser ud over folkeskolen
Højere uddannelsesniveau blandt kvinder
Flere blandt de 35-39-årige har en uddannelse over folkeskolen
Uddannelsesniveauet opdelt på distrikter