Befolkningens uddannelsesprofil 2016
Resume
Uddannelser udover folkeskolen
Flertallet af de 30-44-årige har en uddannelse over folkeskolen
Befolkningens højest fuldførte uddannelsesniveau
Kompetencegivende uddannelser