Videregående uddannelser 2014
Flere aktive studerende på videregående uddannelser i Grønland
Tilbagegang i fuldførte uddannelsesforløb