Erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser 2014
Flere afslutter en ungdomsuddannelse
Flere helt unge er aktive på de gymnasiale uddannelser
Samlet overblik