Modtagere af midlertidigt indkomsterstattende ydelser i perioden
Lovgrundlag