Indledning
Modtagere af midlertidigt indkomsterstattende ydelser i perioden fra 2011 til 2020