Indledning
Overblik og lovhjemmel
Geografi, alder, køn og familieform
Tilgang- og afgang af pensionsmodtagere
Grundpension og tillægspension