Indledning
Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser i perioden fra 2011 til 2019