Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser 2011 - 2018
Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser i perioden 2011 - 2018