Personer med vidtgående handicap pr. 1. marts 2012, fordelt på kommune
Satser for sociale ydelser
Antal modtagere af sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2012
Udbetalte beløb til sociale ydelser efter ydelsestype og kommune for året 2012
Normeringer i Sundhedsvæsenet og syge- og sundhedsplejen, 2012
Indlæggelser og sengedage fordelt på sygehuse
Indlæggelser og sengedage fordelt på byer, køn og alder, 2011
Sundhedsvæsenets brug af udvalgte danske sygehuse
Døde efter dødsårsag
Normeringer i tandplejen i årsværk for 2012
Forbrug af cigaretter og alkohol
Selvmord i Grønland og Danmark fordelt på køn og årstal
Legale aborter
Abortkvotient
Anmeldte smitsomme sygdomme
Konstaterede tilfælde af HIV og AIDS