TAC-en ved Østgrønland og Vestgrønland
Grønlandske kvoter fordelt på inden- og udenskærs fiskeri
Udenlandske fiskerettigheder i grønlandsk farvand
Grønlandske fiskerettigheder i udenlandsk farvand
Samlet fiskeri ved Grønland af grønlandske og udenlandske fartøjer
Fartøjer fordelt på distrikter
Indhandling af de vigtigste arter fordelt på måneder
Indhandling af fisk og skaldyr
Indhandlere fordelt på indkomstintervaller
Kvoter på hvaler og landpattedyr
Indløsning af jagtbeviser
Fangst
Fangst af hvalros og isbjørn fordelt på regioner
Indhandling af skind
Sælskind, tilskud og indhandling
Husdyrbestanden
Slagtede får og lam samt tilskud til fåreholdererhvervet
Opdyrkning af nye arealer