Metode
Kilder til beskæftigelsesstatistikken
Databearbejdning og opgørelsesmetoder for beskæftigelsesstatistikken
Fejlkilder over beskæftigelsesstatistikken
Kilder til ledigheds- og arbejdsstyrkestatistikken
Databearbejdning og opgørelsesmetoder for ledigheds- og arbejdsstyrkestatistikken
Fejlkilder over ledigheds- og beskæftigelsesstatistikken