Administration af råstofområdet
Tilladelser
Økonomi
Aktiviteters ophør
Samfundsmæssig bæredygtighed