Sociale forhold og sundhed
Det sociale sikkerhedsnet
Forebyggende og afhjælpende indsats
Bistand til grønlændere i Danmark
Modtagere af sociale ydelser
Sundhedsvæsnet
Landslægeembedet
Tandpleje
Forebyggende opgaver
Indsats på alkoholområdet
Smitsomme sygdomme