Energi
Udledning af drivhusgasser fra energiforbrug
Erhvervenes udledning af drivhusgasser
Grønland og Kyotoprotokollen
Nukissiorfiit