KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER
UDDANNELSESOMRÅDER
Oplysninger om uddannelse
Organisationer for studerende
UDVIKLINGEN I DE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER
Personer der har påbegyndt en uddannelse
Påbegyndte, afbrudte og fuldførte kompetencegivende uddannelser i løbet af året
Aktive studerende på de kompetencegivende uddannelser ved årets udgang
Aktiviteten på de faglige grunduddannelser 2006-2010
Aktiviteten på de kortere videregående uddannelser 2006-2010
Aktiviteten på de videregående uddannelser 2006-2010
ØKONOMI
Grønlands befolknings uddannelsesprofil i 2011