Førskoleinstitutioner og folkeskolen
Daginstitutioner og dagpleje
Folkeskolen
Efterskoleophold
Gymnasiale uddannelser
Uddannelsesstøtte og studielån
Lærerstaben og timeforbrug