Metode
Metode for opgørelse af fuldtidsbeskæftigede og ansatte
Begrebsforklaring
Fejlkilder