1. Indledning
2. Antal offentligt ansatte
3. Fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte