Produktbaseret nationalregnskab 2006-2015
Forord
Indledning
Hovedresultater
Analysemuligheder
Erhvervsstrukturen
Det private forbrug
Det offentlige forbrug
Bruttoinvesteringer
Import og eksport
Internationale sammenligninger