Gennemsnitlige personindkomster 2016 (1.000 kr.)
Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på køn (1.000 kr.)
Gennemsnitlige bruttoindkomster fordelt på lokaliteter (1.000 kr.)
Maksimale bruttoindkomster fordelt på deciler 2016 (1.000 kr.)
Personfordeling på indkomstintervaller 2016 (antal personer)
Personfordeling på indkomstintervaller 2016 (pct.)
Gennemsnitlige personindkomster fordelt på højest fuldført uddannelse og køn (1.000 kr.)
Gennemsnitlige husstandsindkomster 2016 (1.000 kr.)
Maksimale husstandsindkomster (brutto) fordelt på deciler 2016 (1.000 kr.)
Samlede skattepligtige indkomster fordelt på skattekommune (mio. kr.)
Samlede slutskatter fordelt på skattekommune (mio. kr.)
Antal skattepligtige personer fordelt på skattekommune