Personindkomst
Husstandsindkomst
Skatteorienteret indkomst