Pressemeddelelse for Indkomststatistik 2015
Indkomststatistik 2015
1. Personindkomster
1.1 Indkomster i kommunerne
1.2 Indkomster i distrikterne
1.3 Indkomster i byer og bygder
1.4 Indkomster fordelt på køn
1.5 Indkomster fordelt på uddannelsesniveau
2. Husstandsindkomster
3. Den skatteorienterede indkomststatistik
4. Indkomstfordelingen
4.1 Tidsserier 2002-2015
4.2 Internationale sammenligninger
4.3 Indkomstfordelingen blandt husstande med børn
Bemærkninger til Indkomststatistik 2015