6.1 Metode og begreber
6.3 Begreber og definitioner
6.4 Metode til belysning af indkomstfordelingen
6.5 Begrænsninger og faldgruber