2. Personindkomster
3. Husstandsindkomster
4. Den skatteorienterede indkomststatistik
5. Indkomstfordelingen