Underskuddet på handelsbalancen formindsket for tredje år i træk
Formålet med publikationen
Grønlands udenrigshandel