Virksomhedsprogram 2016-2019
Statistikloven
FNs principper for offentlig statistik
Tværgående indsatsområder
Enkelte statistikområder
Forskning
Personale
Brugerne
Økonomi