Regnskabsstatistikken for selskaber 2019
Nøgletal
Datagrundlag og dets bearbejdning